Munkaszüneti nap elszámolása munkaidőkeretben2015-08-26

Az alábbiakban a munkaszüneti napon történő munkavégzés, munkaidőkeretben történő elszámolásával kapcsolatos szabályokat, illetve lehetőségeket ismertetjük. A munkaszüneti napok kapcsán a munkaadóknál mindig sok kérdés merül fel. Lehet munkát végezni ezeken a napokon vagy nem, ha dolgozik a munkavállaló, akkor a ledolgozott órákat hogyan, milyen pótlékkal kell elszámolni, stb-stb.A munkaszüneti nap nem összekeverendő a heti pihenőnappal. Meghatározása a legegyszerűbben: a „piros betűs” ünnepnap.Az Mt. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) 102 § alapján:„Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.” valamint „A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni…. a húsvét– és a pünkösdvasárnap tekintetében”.A munkaszüneti napok mindig külön kezelendőek attól függően, hogy hétköznapra, vagy hétvégére esnek.
  • A hétvégére eső munkaszüneti napok nem növelik a munkaidőkeretben ledolgozható óraszámot.
  • Amennyiben a munkaszüneti nap hétközi napra esik, úgy órabéres dolgozó esetében (akár végez munkát akár nem) távolléti díj kifizetése kötelező.Havibéres dolgozó esetében csak akkor kell külön díjazást fizetnünk, ha az adott napon a munkavállaló munkát végez. A hétközi napokra eső munkaszüneti napokat a munkaidőkeret alatt ledolgozható órák mennyiségébe nem kell beszámítani! Az Mt alapján: "A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja. A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni."
Példaként tegyük fel, hogy az adott hónap 20 munkanapot, és 1 hétközi munkaszüneti napot tartalmaz.A hétközi munkaszüneti napot nem vesszük tehát figyelembe a havi ledolgozható keret megállapításakor, így annak mértéke 160 óra lesz. Akár végez munkát a munkavállaló az adott munkaszüneti napon akár nem, a havi összes ledolgozott óraszáma csak akkor lesz keret feletti, ha az meghaladja a 160-at.A bér elszámolásakor, amennyiben órabéres dolgozóról van szó és nem dolgozott a nevezett napon, a kötelezően kifizetendő távolléti díjat nem kell keret feletti óraként kezelnünk, mert azt nem munkavégzés fejében számfejtjük.Munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a munkavállalót száz 100% bérpótlék illeti meg.Amennyiben hasznosnak találta cikkünket és szeretne a csapatunkkal partnerséget kötni, illetve kérdése merült fel bármilyen munkaügyi, munkavédelmi témakörrel kapcsolatosan, kérje ajánlatunkat vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

Vissza a cikkekhez