Felhasználási Feltételek

A honlap használatával Ön kijelenti, hogy minden tekintetben elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy ezeket ténylegesen elolvasta-e vagy sem.

A hrprofi.hu weboldalon található tartalom, a szakmai cikkek, s a letölthető dokumentumok, anyagok a szerzők, Hajduné dr. Munkácsi Kinga és Hajdu Tibor szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az ő előzetes írásbeli engedélyük nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel.

A hrprofi.hu weboldal egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából a számítógép merevlemezére menthetőek, vagy kinyomtathatóak, ám ebben az esetben sem válik az ezt tevő jogosulttá a hrprofi.hu weboldal így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A hrprofi.hu weboldalról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a hrprofi.hu-ra és a szerzőkre, Hajduné dr. Munkácsi Kingára és Hajdu Tiborra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt (megtartja a szövegben lévő linkeket is), és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a http://www.hrprofi.hu-ra, illetve az átvett blogbejegyzés vagy oldal URL-jére, ezt minden közlésnél feltüntetve, s csak a szerző írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 50.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 30%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

A hrprofi.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, mindazonáltal a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.