Az egyszerűsített foglalkoztatás (Efo) szabályai 1. rész: Az alapok.2016-03-04

Az egyszerűsített foglalkoztatás sok munkáltató számára lehet alternatíva olyan esetekben, amikor a munkavállalók munkaviszonyba történő bejelentése technikai, anyagi, vagy bármely egyéb okból kifolyólag nem megoldható. Több bejegyzésben fogjuk ismertetni a konkrét előírásokat. Ebben a részben az egyszerűsített foglalkoztatás jogalapját képező foglalkoztatási kategóriákat, valamint a foglalkoztatható létszámot ismertetjük. Az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2010. évi LXXV tv. rendelkezik.Miért előnyös az egyszerűsített foglalkoztatás?A munkáltatóknak jóval kevesebb közterhet kell fizetniük a munkavállalóik után, rugalmasabban, minimális kötöttséggel tudják megszervezni a munkarendjüket, valamint kevesebb adminisztrációs előírásnak kell eleget tenniük amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás mellett döntenek a munkaviszonyba történő bejelentéssel szemben.Természetesen "csodák" nincsenek, ez a foglalkoztatási forma nem fogja megoldani a munkáltatók minden gondját, de rendkívül hasznos fegyver lehet a "paragrafusokkal vívott háborúk" során.Az egyszerűsített foglalkoztatás három esetben alkalmazható:
  • mezőgazdasági idénymunka,
  • turisztikai idénymunka, valamint
  • alkalmi munka során.
1. Mezőgazdasági idénymunka:A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.2. Turisztikai idénymunka:A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.3. Alkalmi munka:A munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja mega) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.A meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. A tárgyévben fel nem használt létszámkeret azonban a következő évre nem vihető át.Fontos, hogy a három lehetőségből minden esetben ki kell választani azt az egyet, amely majd az alapját képezi az adott munkavállalók egyszerűsített foglalkoztatásának.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Amennyiben hasznosnak találta cikkünket és szeretne a csapatunkkal partnerséget kötni, illetve kérdése merült fel bármilyen munkaügyi, munkavédelmi témakörrel kapcsolatosan, kérje ajánlatunkat vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken. 

Vissza a cikkekhez