A szabadság kiadásának szabályai2015-09-01


A szabadságot a munkáltató adja ki, és tartja nyilván.
A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.
A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell.
A szabadságot – a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve – megváltani nem lehet!
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.
A következő évre át lehet vinni a szabadságot az alábbi esetekben:
  • Ha a munkaviszony október 1. napján vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadságot.
  • A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett kiadni, az ok megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell adni.
  • Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az 5 munkanapot.
  • A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok eseténa) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
  • A munkáltató – a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – az életkor alapján járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.
Amennyiben hasznosnak találta cikkünket és szeretne a csapatunkkal partnerséget kötni, illetve kérdése merült fel bármilyen munkaügyi, munkavédelmi témakörrel kapcsolatosan, kérje ajánlatunkat vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken. 

Vissza a cikkekhez