Munkaügyi iratminta csomagok

A jelenlegi jogszabályi környezetben egy munkáltatónak a munkavállalóval kötött munkaszerződés, mint alapdokumentum nem elegendő, számos más olyan munkaügyi irattal kell rendelkeznie, amely megalapozza a jogszerű foglalkoztatást.

Szakembereink minden esetben felmérik az adott munkáltató munkaügyi sajátosságait, és azokat a jogszabályi rendelkezésekhez, valamint a hatósági ellenőrzési gyakorlathoz igazítva készítik el a végleges iratminta csomagokat. Nincs tehát két egyforma csomag, minden Ügyfelünk részére egyedi, személyre szabott dokumentációt biztosítunk, többek között az alábbi munkaügyi iratminta felsorolásban szereplőket.

 • Alvállalkozói szerződés
 • Átirányítási dokumentumok
 • Betegszabadság nyilvántartás
 • Csoportos létszámcsökkentés
 • Dokumentumok a munkaviszony megszűnéséhez és megszüntetéséhez
 • Egyszerűsített foglalkoztatás munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minta
 • Egyszerűsített foglalkoztatási szerződés
 • Értesítés határozott idejű munkaszerződés lejártáról
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Fegyelmi határozat
 • Fegyelmi tárgyalási jegyzőkönyv
 • Felmondás tudomásul vétele a munkáltató részéről
 • Felmondás tudomásul vétele a munkáltató részéről munkavégzés alóli felmentéssel
 • Felmondáshoz kapcsolódó iratminták
 • Fizetési felszólítás a munkáltató részéről a tanulmányi szerződésben vállaltak nem teljesítése miatt tartozás visszafizetésére
 • Írásbeli felszólítás lényeges kötelezettségszegés miatt
 • Írásbeli felszólítások
 • Jegyzőkönyv ittasság vizsgálatáról
 • Jegyzőkönyv munkáltatói határozat átvételének megtagadásáról
 • Jelenléti ív
 • Káreseti jegyzőkönyv
 • Kártérítéssel kapcsolatos iratminták
 • Kollektív szerződés
 • Kötelező tájékoztatók
 • Leltárfelelősségi megállapodások
 • Megállapodás a munkaszerződésben foglaltaktól eltérő foglalkoztatásra
 • Megállapodás munkaerő kölcsönzésre a kölcsönadó és a kölcsönvevő között
 • Megbízási szerződés
 • Munkaidő beosztások
 • Munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minták
 • Munkaidőkerettel kapcsolatos dokumentumok
 • Munkaköri leírások
 • Munkaszerződés határozatlan időre
 • Munkaszerződés határozott időre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződés módosítások
 • Munkaügyi szabályzat
 • Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelem
 • Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése megállapodás
 • Munkaviszony megszüntetéséről szóló értesítés próbaidő alatt
 • Próbaidő alatt azonnali hatályú megszüntetés munkáltató által
 • Próbaidő alatt azonnali hatályú megszüntetés munkavállaló által
 • Felmondás munkáltatói részről
 • Szabadság nyilvántartás
 • Azonnali hatályú felmondás munkáltatói részről
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása
 • Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
 • Tanulmányi szerződés
 • Titoktartási és versenytilalmi megállapodások nyilatkozatok

 

Ajánlatkérés