Képviselet ellenőrzés során

A munkáltatók életében szinte elkerülhetetlen, hogy hatósági ellenőrzése alá vonják. Álláspontunk szerint az ellenőrzésektől, a munkáltatóknak nem félniük kell, hanem sikeresen, bírság kiszabása nélkül abszolválniuk kell azt.

Amennyiben az adott munkáltatónak akár csak egy bejelentett munkavállalója is van, abban az esetben a munkaügyi-, vagy a munkavédelmi felügyelők már hatáskörrel bírnak, hogy ellenőrzést folytassanak le. Rajtuk kívül a NAV, a TB, és bizonyos esetekben még a területileg illetékes munkaügyi központok egyéb tisztviselői is jogosultak a foglalkoztatással kapcsolatos eljárásokat indítani. Fenti hatóságokon kívül, még számos olyan hivatal, illetve szervezet van (pl. Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, Fogyasztóvédelmi Hatóság stb.), amely egy munkáltatóval szemben tevékenységétől függően eljárhat abban az esetben is, ha nincs bejelentett munkavállalója.

Hatósági tapasztalattal rendelkező szakembereink abban segíthetik partnereinket, hogy ezen ellenőrzések speciális világában eligazodjanak, és minél nagyobb eséllyel elkerüljék egy esetleges bírság, vagy bármely hátrányos jogkövetkezmény kiszabását.

  • Meghatalmazással képviseljük Önt a hatósági eljárások során.
  • Bevisszük és az ellenőrző szerv képviselőinek rendelkezésére bocsátjuk a kért iratokat.
  • Jegyzőkönyvi nyilatkozatot teszünk az Ön nevében.
  • Figyeljük az eljárási határidőket.
  • Az eljárás teljes időtartamában a hatóság rendelkezésére állunk.

Amennyiben egy elsőfokú eljárás lezárta után keres fel bennünket, mert nem ért egyet a hatóság döntésével, úgy elkészítjük Önnek a hivatkozott határozat fellebbezését, illetve képviseljük Önt a másodfokú eljárás során is.

 

Ajánlatkérés