Folyamatos partnerség, munkavédelmi szolgáltatás

A munkavédelem célja az 1993. évi XCIII. törvény preambulumban adott definíciója szerint: Az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, és szervezeti feltételeinek szabályozása a szervezeten munkát végzők munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében.

Folyamatos partner programunk célja, a teljes körű, a fenti törvényi rendelkezéseknek mindenben megfelelő munkavédelmi szolgáltatás nyújtása partnereink részére. Szakembereink folyamatosan a rendelkezésére álljanak, és a munkavédelem bármely szegmensében megoldják a felmerülő problémákat. Ez a szolgáltatás a munkavédelem összes feladatát magában foglalja, a kockázatértékelés elkészítésétől kezdve, a munkavédelmi oktatásokon át a munkabalesetek kivizsgálásáig. A munkahelyi kockázatértékelés, mint munkavédelmi alapdokumentum, kiemelkedő fontossággal bír. Ennek elkészítését, illetve felülvizsgálatát kizárólag szakember végezheti. Egy esetleges hatósági ellenőrzés során a kockázatértékelés az a dokumentum, amit a felügyelők elsőnek fognak kérni.

A kötelező dokumentációk, illetve a kockázatértékelés elkészítésén felül vállaljuk, hogy képezzük a munkavállalókat, valamint rendszeres időközönként belső ellenőrzéseket végzünk, hogy partnerünknél minden a jogszabályi előírások alapján történjen, és így elkerülhesse, hogy bírságot szabjanak ki a részére.

Ezeken felül bármely egyéb, a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésben állunk partnereink rendelkezésére.

 

Ajánlatkérés