Adatközlés a bérszámfejtés részére

A munkáltatóknak minden hónap, illetve elszámolási időszak végén jogszabályi kötelezettsége leszámfejteni, majd a tárgyhót követő hónap 12-ig az adóhatóságnak elektronikus úton bevallani a munkavállalók részére kifizetett munkabér összegét.

A bérszámfejtés a legtöbb esetben nem csak a dolgozók alapbérének rögzítéséből áll. Ez a feladat igen összetett lehet azoknál a munkaadóknál, ahol munkaidő-keretet alkalmaznak, illetve ahol a foglalkoztatási gyakorlat megkívánja, hogy a munkavállalóknak alapbérükön felül, jogszabályban meghatározott pótlék kerüljön kifizetésre.

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről előírásai alapján több olyan pótlék van, amelyeket minden esetben az aktuális hónap végén köteles a munkáltató megfizetni. Ilyenek pl. a műszakpótlék, vagy a munkaidő-beosztástól eltérő foglalkoztatásért fizetendő pótlék.

Van néhány olyan pótlék, amelynek összegét csak egy adott munkaidő-keret lezártakor lehet véglegesen kiszámítani, illetve leszámfejteni. Ezen pótlékok esetében is van havonta teendő, hiszen folyamatosan göngyölíteni kell a mennyiségeket.

Szakembereink a leadott munkaidő-nyilvántartások alapján kiszámolják, és megadják a bérszámfejtés felé az összes pótlék adott hó végén kifizetendő, illetve göngyölítendő mennyiségét.

Igény szerint vállaljuk komplett bérszámfejtés elvégzését is, melynek során az adatokat feldolgozva, kompatibilis formában továbbítunk a könyvelés számára, a megállapodott határidőn belül.

 

Ajánlatkérés