Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 1.2015-09-04

A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

a) a napi munkaidőről,
b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint
h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. Az a)–c), és e)–f) pontjában előírt tájékoztatás a jogszabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá a fent felsoroltakban változás következik be, a munkavállalót a változást követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.Ha a munkaviszony 15 nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató a tájékoztatási kötelezettségét legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon köteles teljesíteni.Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség – a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezését kivéve –, ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az 1 hónapot, vagy a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg.Külföldi munkavégzés eseténA 15 napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén – a fentieken túlmenően – a munkavállalót – legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal – írásban tájékoztatni kella) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbád) a hazatérésre irányadó szabályokról.Amennyiben hasznosnak találta cikkünket és szeretne a csapatunkkal partnerséget kötni, illetve kérdése merült fel bármilyen munkaügyi, munkavédelmi témakörrel kapcsolatosan, kérje ajánlatunkat vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken..

Vissza a cikkekhez