A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 2.2015-09-06

Munkabér fizetéssel kapcsolatban A munkáltatónak a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. Ennek a tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.Távmunka eseténA munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.Személyes adatokra vonatkozóanAz adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályokat meghatározó 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szabályait egészíti ki az Mt., amikor rögzíti a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről, továbbá előírja a munkavállalóra vonatkozó tény, adat, vélemény harmadik személlyel történő közlésének előfeltételeit. Erre kizárólag törvényben meghatározott esetben, vagy a munkavállaló hozzájárulásával kerülhet sor. Fontos megjegyezni, hogy az Info tv. értelmében a hozzájárulásnak önkéntesnek, határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie, és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. Maga az Mt. is ad felhatalmazást az adatok adatfeldolgozó számára történő továbbítására, ugyanis lehetővé teszi, hogy a munkáltató a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó (például bérszámfejtő cég) számára, a munkavállaló előzetes tájékoztatása mellett (azaz a hozzájárulása nélkül) átadhassa.Ebből következően a munkavállalók részére (névre szólóan) át kell adni egy írásbeli tájékoztatót, melyben tájékoztatják a munkavállalókat, hogy a bérszámfejtési feladatokat külső adatfeldolgozó fogja ellátni és meg kell jelölni azt is, hogy pontosan mely cég látja el ezen feladatot. A már meglévő munkavállalók részére az adatszolgáltatás előtt kell átadni a tájékoztatást, az új munkavállalóknak pedig a munkaszerződésük aláírásával egyidejűleg.A munkavállaló ellenőrzésével kapcsolatbanAmennyiben a munkáltató a munkavégzés során a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközöket alkalmaz, erről a munkavállalót tájékoztatni köteles.A munkavállaló magatartásával kapcsolatbanA munkáltató a munkavállalót korlátozhatja a munkaidején kívüli magatartásában, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A korlátozásról a munkavállalót előzetesen és írásban kell tájékoztatni.Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés esetébenA munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő 30 nap elteltét követően közölhető.Tájékoztatás módjaHa a jogszabály nem rendelkezik írásbeliségről a tájékoztatás módjára vonatkozóan, akkor közöltnek minősül a tájékoztatás akkor is, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.Amennyiben hasznosnak találta cikkünket és szeretne a csapatunkkal partnerséget kötni, illetve kérdése merült fel bármilyen munkaügyi, munkavédelmi témakörrel kapcsolatosan, kérje ajánlatunkat vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

Vissza a cikkekhez